ኣንስቲ: ኩውንነት ብመንጽር ንድፊ – ዝተረጋገጸ።

እዚ ንኹሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘጠቓልል እዩ ፡ ኩሎም ሰበይቱ ንኣምላኽ ይኾኑ። ኣዳም ጥፍኣት ኣምጺኡ እየሱስ ድማ ድሕነት ኣምጺኡ። ኣዳም ቅድመ-ምሳሌ [ተምሳል] ክርስቶስ እዩ። ትርጉሙ ኣዳም ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ይውክል። ንሱ ምሳሌ ክርስቶስ እዩ ፡ ንሱ ቅድመ-ስእሊ እምበር እቲ ክውንነት ኣይኮነን። ጭቡጥ ክዳን ቅድሚ ምስራሕ፡ ንድፊ ክህሉ ኣለዎ።

ንእየሱስን ኣዳምን ክትወስድ ከለኻ፡ ንድፊ [ኣዳም]ን ክውንነትን [እየሱስ] ኣለካ።

ኣዳም ሄዋን እትበሃል ሰበይቲ ነይራቶ ፡ እየሱስ ስጋኡ እትበሃል ሰበይቲ ኣላቶ ፡ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚ፡ እየሱስ ክውንነት ኣዳም ድማ ኣርኣያ ካብ ኮነ፡ ሰበይቲ ኣዳም እውን ንድፊ እምበር ክውንነት ኣይኮነን። እየሱስ ክርስቶስ እታ ሓቀኛ ሰበይቲ ዘለዋ ክውንነት እያ – ሰበይቲ [ቤተክርስቲያን]።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *