ኣንስቲ: ኩውንነት ብመንጽር ንድፊ – ዝተረጋገጸ።

እዚ ንኹሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘጠቓልል እዩ ፡ ኩሎም ሰበይቱ ንኣምላኽ ይኾኑ። ኣዳም ጥፍኣት ኣምጺኡ እየሱስ ድማ ድሕነት ኣምጺኡ። ኣዳም ቅድመ-ምሳሌ [ተምሳል] ክርስቶስ እዩ። ትርጉሙ ኣዳም ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ይውክል። ንሱ ምሳሌ ክርስቶስ እዩ ፡ ንሱ ቅድመ-ስእሊ እምበር እቲ ክውንነት ኣይኮነን። ጭቡጥ ክዳን ቅድሚ ምስራሕ፡ ንድፊ ክህሉ ኣለዎ።

ንእየሱስን ኣዳምን ክትወስድ ከለኻ፡ ንድፊ [ኣዳም]ን ክውንነትን [እየሱስ] ኣለካ።

ኣዳም ሄዋን እትበሃል ሰበይቲ ነይራቶ ፡ እየሱስ ስጋኡ እትበሃል ሰበይቲ ኣላቶ ፡ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚ፡ እየሱስ ክውንነት ኣዳም ድማ ኣርኣያ ካብ ኮነ፡ ሰበይቲ ኣዳም እውን ንድፊ እምበር ክውንነት ኣይኮነን። እየሱስ ክርስቶስ እታ ሓቀኛ ሰበይቲ ዘለዋ ክውንነት እያ – ሰበይቲ [ቤተክርስቲያን]።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries