ክንዮው እቲ መባእታ ትምህርቲ።

እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቐዶ (ይኹን ዝበሎ) ጉዕዞ እንተሃሊኻ፡ ኣነ ይጽልየልኩም ኣለኹ እግዚኣብሄር ነቲ ዘለኹሞ ደርጃ ንክትርድኡ ምስትውዓል ክህበኩም መኽንያቱ እዚ ሓጢኣት ስለ ዝኸውን። ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝገለጸሉ ክገልጸልኩም እጽሊ ኣለኹ፡ ነቲ ዝተዋህቦ ግራጭ ኣብ ስግኡ ክርድኦን ክገልጾም ከምዝኸኣለ፡ እቶም ድቃስ ዘይብሉ ለይትን ዘጋጠሞ ጥሜትን ዝሓለፎም ተሞኩሮን ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries