ሓይሊ ክፍኣት ምዕናው

ደረቕ (ስራሕ ኣልቦ) ቃላት ዝኸይድ ምዉት ሰብ ከም ዘፍርዩ ተረድኡ፣ [መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ]። ዘርኢ [ቃል] ተተኺሉ ንብዙሓት ይባርኾም፣ ካብቲ ተጎጋ ኣውጺኡ ናብ ኽብሪ ኣምላኽ የእትዎም ከም ዘሎ ንኣምን። ምላኽ ብዝያዳ ምእንቲ ክንፈልጦ ዝያዳ ይገልጸልና። ንዕኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ምፍላጥ እንኮ ቆራጽ ዕላማና ክኸውን ይግባእ ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries