ሕታም መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣካል ክርስቶስ ዘሎ መንፈስ ጥንቆላ ምቅላዕ

ሰብነት ክርስቶስ ካብ ኣምላኽ ቃል እትሰምዓሉ ግዜ መጽኡ ኢዩ ናይ ካልእ ድምጺ ኣይኮነን ፡ ብሓንሳብ ምስራሕ ደኣምበር ኣንጻር ሕድሕድ ኣይኮነን። ብዙሕ ዝኾነ ጥንቆላ ይግበር ኣሎ ( ኣብ ቤት ኣምላኽ)። ኣንጻር ሓው ወይ ሓፍቲ ክትንበዩ ከለኹም ቤተክርስቲያኖም ክትወድቅ ወይ ክትዕጾ ኢያ ኢልኩም ፡ ንመን ሓቲትኩም ፥ እሞ ኸኣ ፡[ ብቀጻሊ] ክባረኹ ክትርእይዎም እንከለኹም ፥ ንዓኻትኩም ኢሉ ፡ ግና ተነስሑ። እቲ ክፍጸም ኢዩ ኢሎም ዝተዛረብዎ ስለ ዘይተፈጸመ።

ጭብጢ ኣሎ ኣብቶም ጥንቆላ ክገብሩ ዝውዕሉ። ነቲ ብቀጻሊ ዝስልጥንሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገር ክበላሸዎም ይጅምር ፡ ኣገልግሎቶም ክሳቀ ይጅምር ንሳቶም ከኣ ብሕፍረት ይሳቀዩ ምኽንያቱ እቲ ከምዚ ክኸውን ኢዩ ኢሎም ዝተዛረብዎ ስለ ዘይተፈጸመ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries