መንኩብ፡ ነቲ ዝነኣሰ ዝተሓዝኣ ብጽሒት

እቲ መንግስቲ ኣብ መንኵቡ ስለ ዚዓርፍ እቲ መንኵቡ ነቲ ዝተሓተ እዩ ዚዕቀብ ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ እቲ ብዓል ስልጣን ዘሎ ግደ ዕሽሽ ኪብሃል ይከኣል እዩ.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries