መንግስተ ሰማይ ዝበጽሓ ትዕቢት

ኢየሱስ ከመይ ጌርና ናብ ኣቦ ከም እንጽሊ ይምህረና [ኣብ ሰማይ ኣትነብር ኣቦና ስምካ ይቕደስ መንግስትኻ ይምጻእ] – እዚ ድማ ናብ ልምምድ ይመርሓና። “ብመንፈስ (ልብኻ)ን ኣእምሮኻን] ክትጽሊ ከለኻ፡ “ኣምላኽ ድሮ ክትብሎ ዝደለኻ ይፈልጥ እዩ” መረጋገጺ ኣሎካ ቅድሚ ዘረባኻ ምውዳእካ፡ ድሮ ከም ዓስቢ ሂቡካ ኢዩ [ገዛእ ርእሱ – ናይ ገዛእ ርእሱ ኣእምሮን ድሌት ልቡን] ።ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝፍጸም ኣብ ምድሪ ክፍጸም ክትሕጐስ ኢኻ። ሓደ ሰብ ኣእምሮ መንፈስ ኣብ ምፍላጥ ደረጃ ምስ በጽሐ ኣብ ምድሪ ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝፍጸም ክኸውን እዩ። ኣእምሮ ኣምላኽ ዝህበካ ስብከትን ትምህርትን ከተስተውዕል ክትክእል ኢኻ። ኣብዚ ደረጃ ምስ በጻሕካ ፈጺምካ ክትታለል ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ሰብ ክሰብከካ ወይ ክዛረበካ ከሎ፡ ኣእምሮ መንፈስ ምስ ፈለጥካ፡ መን ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ዘሎን ዘይኰነን ክትዕዘብ ትጅምር።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries