መንፈሳዊ ገበነኛ- ዓርቢ ስቅለት።

እግዚኣብሄር ክብሩ ክገልጽ ምስቲ ጓና (ሓድሽ) እዩ ዝመጽእ። ኣብ እምነት ክመጽእ ከሎ፡ ኣብቲ ኪኖ-ኣምላኽ፡ እቲ ባህርያቱ ካብ ኩሉ ዝበለጸ፡ ፍረታት [ዝለዓለ] ባህርያት ይውንኑ። ዝገርም ኣፕል፡ ኣራንሺ ወይ ወይኒ ክኸውን እዩ።

ብዙሓት ነቲ ምድራዊ ኣብ ኣእምሮኦም ክስእልዎ ይፍትኑ። ስለዚ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ክርድእዎ ኣይክእሉን ወይ ኣይክርድእዎን እዮም። ኣምላኽ ኣካታዒ ስእሊ ኣብ ቅድመይ ምስ ኣምጽአ፡ “ስለምንታይ እየ ኣብዚ ዜተኵር ዘለኹ፧” ንሱ ድማ ካብቲ ናይ ዓለም ኣካታዒ ኣውጺኡ ነቲ ናቱ ኣካታዒ ክምህረካ ኢየ ሊሉኒ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries