መንፈስ ጓሳ

እቲ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ኣምላኽ ድማ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን ኢዩ ። ብዘይ ቃል ኣምላኽ ካብ ኣፉ [ኣምላኽ] ኣይከዱን እዮም፣ ከምቲ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ነብሲ ወከፍ ሰብ ብመሰረት ዝተዛረቦ ዘይጠቅም ቃል ክፍረድ እዩ ። ካብ እግዚኣብሔር ዘይጠቅም ቃል ኣይመጽእን እዩ ፡ በዚ እዩ ኸኣ ፡ እቲ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ ፡ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries