መጋቢት 2022 ለባም ብመንጽር ዓሻ።

ኣብዚ እታ ኣድጊ ኢያ ለባም ኔራ ምኽንያቱ ሓደጋ ምስ ረኣየት ኮፍ ኢላ ተዓቚባ። ነቲ መልኣኽ ርእያቶ ግን እቲ ቀሊልን ዓሻን [በልዓም] ብምቕጻሉ ብመቕጻዕቲ ተሳቕዩ።
ገለ ካብቶም ተሰልጠንቲ ቀለልትን ዓያሹን ኮይኖም ብምቕጻል፡ ብመቕጻዕቲ ይሳቀዩ። መኽንያቱ ሓደ ሰብ ሃብታም ምዃኑን ኩሉ ከም ዘለዎን ባዕሉ ብምምስካሩ ሞራላዊ ትብዓትን ውልቃዊ ቅንዕናን ካብ ሃብቲ ንላዕሊ ይምረጽ።
ስለዚ፡ እቲ ለባም [ኣድጊ] ካብ ሃብቲ ጥበብ ረኣየ። በልዓም [ኣብ ጕዕዞኡ ] ባላቅ ገንዘብ ክህቦ ስለዝተመባጽዓሉ ዕዉር ኔሩ። ባላቅ ዕንወት ኣምጺኡ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries