መጋቢት 2022 ለባም ብመንጽር ዓሻ።

ኣብዚ እታ ኣድጊ ኢያ ለባም ኔራ ምኽንያቱ ሓደጋ ምስ ረኣየት ኮፍ ኢላ ተዓቚባ። ነቲ መልኣኽ ርእያቶ ግን እቲ ቀሊልን ዓሻን [በልዓም] ብምቕጻሉ ብመቕጻዕቲ ተሳቕዩ።
ገለ ካብቶም ተሰልጠንቲ ቀለልትን ዓያሹን ኮይኖም ብምቕጻል፡ ብመቕጻዕቲ ይሳቀዩ። መኽንያቱ ሓደ ሰብ ሃብታም ምዃኑን ኩሉ ከም ዘለዎን ባዕሉ ብምምስካሩ ሞራላዊ ትብዓትን ውልቃዊ ቅንዕናን ካብ ሃብቲ ንላዕሊ ይምረጽ።
ስለዚ፡ እቲ ለባም [ኣድጊ] ካብ ሃብቲ ጥበብ ረኣየ። በልዓም [ኣብ ጕዕዞኡ ] ባላቅ ገንዘብ ክህቦ ስለዝተመባጽዓሉ ዕዉር ኔሩ። ባላቅ ዕንወት ኣምጺኡ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *