መጽሓፍ ሄዋን

ድሌትካ ንሰብኣይኪ ምስ ዝኸውን ኩሉ ትደልዮ ጾታዊ ርክብ እዩ፣ ኣብ መንጎ ጾታን ቅርበትን ፍልልይ ከምዘሎ ከይተረዳኣካ: ምስ ኣምላኽ ቅርበት ጾታዊ ርክብ ኣይኮነን።
ኣምላኽ ንሄዋን ትምኒታ ንሰብኣያ ከም ዝኸውንን ንሱ ድማ ከም ዝገዝኣን ነገራ።
ንሰበይቲ ዝገዝእ ሰብኣይ ይሰዓር፣ ከመይሲ ኣብ ልዕሊ ዓሳታት ባሕርን ኣዕዋፍ ሰማይን ክገዝእ እምበር ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣይኮነን።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *