ምግላጽ መንፈስ ጥንቁልና 2ይ ክፋል

ሓደ መራሒ ከምዚ ኢሉ ክምህር እንተጀሚሩ ፡ ክንደይ ሰባት ኣብ ሓጥያት ክወድቁ ኢዮም ነዚ ከምዚ ዝበለ ትምህርቲ ብምስምዖምን ብምስዓቦም ፥ ሓደ ሰብ ” ሕራይ” ኢሉ ኣሎ ን ፈተና ነዚ ከምዚ ዝበለ ክሰብኽ ማሌት ኢዩ። በልዓም ውን ጥቅሲ ክጠቅስ ይኽእልን ንጥቅሙ ኢሉ ውን ቃል ኣምላኽ ክጥቀም ይኽእል ኢዩ።ዘክሩ ድያብሎስ ን እየሱስ ክፍትኖ እንክሎ ኣብ ምድረበዳ ፡ ጥቅሲ ጠቂሲሉ ኢዩ። ኣይትጸበይዎ ድያብሎስ ክፍትነኩም ክመጽእ እንከሎ ቅርኒ ጌሩ ዝመጻኩም ኣይምሰልኩም ፡ ወላ ሓደ ሰብ ሽመት ነቢ ፡ ወንጌላዊ ፡ጓሳ ፡ ምምህርን ሃዋርያን ዝጻረር መንፈስ ሒዙ ክመጻኩም ይኽእል ኢዩ።

ባዕዳዊ ትምህርቲ ክሳብ ንኻልኦት ምንእኣስ ይኸይድ ወይ ካብ ካልኦት ይበልጽ ኢየ ኢልካ ክትሓስብ ክገብረካ ይኽእል። ገለ ሰባት [ብድንቁርና] ነዚ መልእኽቲ ክሰብክዎ ይኽእሉ ካብ ካልኦት ስለ ዝሰምዕዎ። ኣምላኽ ኢዩ መንፈሳዊ ጓሳ ዝህበካ ፡ ካብታ ካብቲ መንፈሳዊ መራሒኦም ዝበለጽኩም ኮይኑ ክስምዖም ዝጀመረ ፡ መንፈስ ኤዛቤል ተቆጻጺርዎም ኣሎ ማሌት ኢዩ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries