ሰላም፡ ህያብ መንፈስ ቅዱስ

መብጽዓ እግዚኣብሔር ዓለም ክትሪኦን ክትፈልጦን ዘይትኽእል ክንቅበል እዩ። ዘክር፦ ‘ካባይ ዘሎ ይወስድ ንሱ ድማ ይህበኩም’[1] እሞ መንፈስ ቅዱስ ክንቅበል ከለና ብፍልጠት ንሱን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸዓኖን ንቕበሎ። ንመንፈስ ቅዱስ እንታይ ከም ዝስከምካ ከይፈለጥካ ፈጺምካ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። መንፈስ ቅዱስ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ወሲዱ ስለ ዝህበና ባዶ ኣይመጻናን ኢዩ፤ ህይወት ይህበና ንሱ ድማ እቲ ኣገዳሲ ክንፈልጦ ዝግበኣና ነገር እዩ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries