ሰበይቲ ሰበይቲ ክትከውን ዝተዋህበት – መዓልቲ ኣንስቲ

ኣብ እስራኤል ዝኾነ መብጽዓ ወይ ተግባር ፍቓድ ሰብኣይ ዝሓትት ስለ ዝነበረ ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ። ጓል ኮይንኪ እንተተወሊድኪ፤ ሰበይቲ ክትከውን ናይ ምሃብ መስርሕ ክህሉ ኣለዎ። ሰበይቲ ክትከውን ዝተዋህበት ሰበይትኻ እያ፡ ሕጂ ውን ኣብ ተስዓ (90) ዓመት ዕድሚኣ ክትወልድ ትኽእል እያ ከም ኣብርሃም ዝኣመሰለ ሰብኣይ ድማ ነይርዋ ክኸውን ኣለዎ። ሰበይቲ ክትከውን ዝተዋህበት ጓል ጽባቐ ናይቲ ለዋህ መንፈስ ስለ ዝኾነ ናይ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ጽባቐ ክህልዋ ኣለዎ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries