ስልጣን ምርዳእ

ነብያት ኣብ ጥንቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ኣገልግሎት ነይርዎም ኣይፈልጥን። ሃዋርያ ጳውሎስ “ከም ናይ ኣቦታተይ ነቲ ዘገልግሎ ኣምላኽ የመስግኖ” ይብል። በዅሪ ውላድ ከም ዘለዎም እምበር ኣጋንንቲ ንምውጻእ ወይ ንሕሙማት ንምፍዋስ ህያብ ከም ዘይነበሮም ፈሊጦም ግን ብኣፎም ዝጾርዎ ሓይልን ስልጣንን ይፈልጡ ነበሩ። ፈጠራዊ ቃል ድሕሪ ምእዋጅ፡ ኣብ ልዕሊ ያእቆብ በረኸት፡ ከም ዝተዋህበ ፈሊጥካ፡

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries