ስነ-ስርዓት እቲ ዝበለጸ መምህር ኢዩ

ንሓደ ቆልዓ ዝከኣለካ ምግባር ወይ ጽቡቕ ጌርካ ምዕባይ ክዳውንቲ ምግዛእ ወይ ናብቲ ዝበለጸ ቤት ትምህርቲ ምውሳድ ኣይኮነን። ስለዚ፡ ብዙሓት ኣብ እንዳ ድኻታት ቤት ትምህርቲ ስለ ዝመሃሩ ኣብ ትሑት ደረጃ ከም ዘለዉ ይስምዖም።
ብመሰረት ቃል ኣምላኽ፡ ንቘልዑ ብጽቡቕ ምዕባይ ምስ መቅጻዕቲ ዚተሓሓዝ እዩ፡ ከመይሲ ይምህሮምን ዝሓሸ ይገብሮምን እዩ። እዚ ድማ ወለዲ ነዚ ከስተብህሉሉን እቲ ቃል ንዓኣቶምን ንደቆምን ከምዝወሃብ ከረጋግጹን ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ምምዕባል ህያባትን ብክርስቶስ መን ምዃንናን ምልላይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ከድና ዘይኮነስ ኣብ ገዛ እዩ ዝጅምር።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *