ቄጡራ፡ እታ ዝተረስዓት ሰበይቲ

መልኣኽ እግዚኣብሄር ንኣጋር ናብ እመቤታ ሳራ ክትምለስ ምስ ነገራ እውን ኣይገበረትን። ኣብ ክንድኡስ ናብ ቤር-ላሃይ-ሮይ ከደት። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ንሳራ እውን ትግዛእ ነበረት ምኽንያቱ ውሽጣዊ ጽባቐ ህዱእን ልኡምን መንፈስ ስለ ዝተማህረት። ንሳ ነቲ ምግላጽ ተረዲኣቶ ምኽንያቱ፡ ከምታ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝሰምዐት።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries