ቆልዓ ምስ መለለይኡ

ብዙሓት ምውላድ ቆልዓ ብዘይ መለለዩ ባህርያት የብዕሉ። ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብዘይ ብጻይነት ወይ መርዓ ይዛረቡ። እንተኾነ ግን እቲ ቆልዓ ክትርድኣሉ እትኽእል ግዜ በጺሑ ኣሎ።
ፍረ መንፈስ ፍረ ፡ ፍቕሪ፡ ሓጐስ፡ ሰላም፡ ትዕግስቲ፡ ሕያውነት፡ ሰናይነት፡ ተኣማንነት፡ ለውሃትን ርእሰኻ ምግታእን እዩ። ኣንጻር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕጊ የለን ። ማለት ዝኾነ ነገር ክኸሰካ ዝኽእል የለን ፡ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ናይ ፍርዲ መንበር ከቕርበካ ዝኽእል የለን ፡ ምኽንያቱ ስለዘይተኾነንካ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries