ብዉሑድ ነገር ምጅማር

እቲ ስም ዝቕበል ነቲ ኣብኡ ዘሎ ምስጢር ንምግላጽ ነቲ ስም ክናዘዝ ኣለዎ። ጳውሎስ ዝብል ስም ናይ ሮማዊ ናይ ህጻን ስም ኮይኑ ካብ ናይ ላቲን ቃል ትርጉሙ፡ ንእሽቶ፡ ንኡስ፡ ትሑትን ማለት ድማ እቲ ዝነኣሰ ማሌት ኢዩ።
መዝገበ ቃላት ክትፍትሽ ትኽእል ኢኻ፡ [መዝገበ ቃላት ሮማዊ ወይ ላቲን]። ንሱ ናይ ፓውሎ’ዩ፡ እዚ እቲ ዝተቐበሎ ስም እዩ ማንም ዘይፈልጦ፡ ብመንፈስ እንተኸድካ ድማ እየሱስ ንኒቆዲሞስ፡ “ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እቲ ዝዛረበሉ ዘለኹ ናይ ስነ-ህይወት ኣይትፈልጦን’ዶ ኢኻ፡ ግን መምህር ኢኻ” ። ምስጢር ኢዩ ክናዘዞ ከኣ ኣለዎ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries