ብዉሑድ ነገር ምጅማር

እቲ ስም ዝቕበል ነቲ ኣብኡ ዘሎ ምስጢር ንምግላጽ ነቲ ስም ክናዘዝ ኣለዎ። ጳውሎስ ዝብል ስም ናይ ሮማዊ ናይ ህጻን ስም ኮይኑ ካብ ናይ ላቲን ቃል ትርጉሙ፡ ንእሽቶ፡ ንኡስ፡ ትሑትን ማለት ድማ እቲ ዝነኣሰ ማሌት ኢዩ።
መዝገበ ቃላት ክትፍትሽ ትኽእል ኢኻ፡ [መዝገበ ቃላት ሮማዊ ወይ ላቲን]። ንሱ ናይ ፓውሎ’ዩ፡ እዚ እቲ ዝተቐበሎ ስም እዩ ማንም ዘይፈልጦ፡ ብመንፈስ እንተኸድካ ድማ እየሱስ ንኒቆዲሞስ፡ “ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እቲ ዝዛረበሉ ዘለኹ ናይ ስነ-ህይወት ኣይትፈልጦን’ዶ ኢኻ፡ ግን መምህር ኢኻ” ። ምስጢር ኢዩ ክናዘዞ ከኣ ኣለዎ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *