ትርጕም ሳኦልን ጳውሎስን

እስራኤላውያን ንሓይልን ስልጣንን ቃል ኣምላኽ ስለ ዝነጸጉ፡ ንጉስ ክህሉ ሓተቱ። [‘ሳኦል’ ዝብል ስም ‘ተጸሊዩሉ’ ማለት ምዃኑ ኣይትረስዑ።] ሰላም ጎዲሉዎም በቲ ዝጠለብዎ ሰብ ተገፊዖም እዮም። ኣምላኽ ግን ሺሎ [እቲ ሰላማዊ] ክሳብ ዝመጽእ በትሪ መንግስቲ ካብ ይሁዳ ፈጺሙ ከምዘይወጽእ ገሊጹ እዩ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *