ናይ መዓልታዊ ዕዮ ምፍጻም

ባህርያትካ ክፍተን ኢዩ ዋላ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ምስ እንተህለወካ – ፍቕሪ፡ ትዕግስቲ፡ ሕያውነት፡ ጽንዓት፡ ርእሰ ምግታእ ። ባህርያት ጴጥሮስ ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ ክሳብ እቲ ዝመርሖ ንስኻ ሰይጣን ኢኻ ዝብሎ ። ባህሪ ብእየሱስ ክርስቶስ ከይተረፈ ይፍተን እዩ።

መዓልታዊ ዕማማት ምፍጻም ጥበብ ይሓትት፣ ”እቲ ዝለኣኸና ዝተመደበልና ዕማማት ቀልጢፍና ክንፍጽም ኣሎና ” ዝለኣኸና ኣምላኽ እዩ ፡ በዚ ኸኣ ንነፍሲ ወከፍ ክፍጸም ዘለዎ ዕማም ጥበብ ክህበና እዩ ፡ መጀመርታ ንዕኡ ምስ ፈራሕናዮ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries