ናይ ቆልዑ መምርሒ መደብ

ከም መንእሰይ ፡ ንርእስኻትኩም ኣትሒትኩም ኣይትራይዋ ንእሽቶይ ስለ ዝኾንካ ፡ ግና ንርእስኻትኩም ብትሕትና ጌርኩም ብንጽህና ሓልውዋ።

ዝኾነ ሰብ ከነኣእሰኩም ኣይትፍቀድሉ ንእሽቶይ ብሙዃንኩም ምኽንያቱ እቲ ተሰኪምኩሞ ዘሎኹም ካብ ትሪትኩም ወይ መልክዕኩም ስለዝዓቢ። እዚ ንኹሉ ሰብ ኢዩ ዝምልከት ዕድመ ብዘየገድስ ፡ ምኽንያቱ ኣብ ስብእና ዝበጽሑ ጌና ንርእሶም ኣትሒቶም ዝሓስቡ ሰባት ስለ ዘለዉ። ትሕትና ኢዩ ንሓደ ሰብ ዘድልዮ ከም ቆልዓ ኮይኑ ክነብር ፡ ከምዚ ዝበለ ሰብ ከኣ ኢዩ ብ ኣምላኽ ዝድለ። ወላ እቶም ዓበይቲ ትሕትና ዝተላበሱ ቆልዑት ኢዮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries