ናይ ኣምላኽ ንጉሳውነት

ናይ እግዚኣብሄር ንጉሳውነት መግለጺ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ኢዩ [ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ] ። ብዙሓት ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከይተረድኡ ይጽልዩ [ክሳብ ሕጂ ውን ይጽልዩ]። ፈሪሳውያን ንእየሱስ መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ ከም እትመጽእ ሓተትዎ ንሱ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጦም ከምዘላ መለሰሉም ። ማለት ኣብዚ ኣብ ምድሪ መንግስቲ ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ክንገልጾ ሓላፍነት ኣብ ልዕሌና እዩ ዘሎ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries