ናይ ኣቦነት መንፈስ ኩሉ ብኽሉ ኢዩ

ኩሉ ክርድኣና እግዚኣብሔር ኣባና ይነብር ብዛዕባ ሓደ ንክርስቶስ ከም ኣቦ ዝስዕብ ሰብ ይምህረና። እዚ ኸኣ ውላድ፡ ኣደ፡ ወይ ንግዲ ዝመርሕ፡ ትካል ወይ ሃገር ዚመርሕ ሰብ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ኣቦ እቲ ዝተዋህበ ስልጣን እዩ፤ ብዙሓት ድማ ብሰንኪ’ቲ ንተግባራት ናይቲ በዓል ስልጣን ምጥማት ጥራይ ዘስዕቦ ምግራም ንምምላኽ ክነብሩ እዮም። ተግባራት ኣቦ ስልጣን ይገልጽ፤ ምኽንያቱ ተግባራት መልሲ ናይቲ ኣብኡ ዝነብር ቃል እዩ። ኣብ መርገጺታቶም እግዚኣብሄር ንኹሎም ኣቦታትን መራሕትን ኣብ ህይወትካ ከተኽብርን ዝያዳ ክትርድኦን ክትነብር ህያብ ይህበካ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries