ናይ ኣደ ዘርኢ

እንተደኣ ክርስቶስ ከምዝሰዓረን ከምዝፈጸሞ ንኹሉ ነገር ተረዲኡኩም ፡ ንርእስና ጾር ኣይምገበርናላን ። ኣምላኽ ምሳኻትኩም ክሳዕ ዝኾነ ፡ ምልክት ኢዩ ከም ዝሰዓርኩም ፡ ዝኾነ ኣብ ልዕሌኹም ተዓዊተ ኢሉ ክእውጀልኩም ዝኽእል የልቦን።
ብዙሓት ብብዙሕ ነገር ዝሓልፉ ኣለዉ ፡ በዚ ኸኣ ርእሰ ተኣማንነት የጥፍኡ። ግና ፡ ዕዉት ክትከውን ፡ ካብ ዝኾነ ሰብ ሓገዝ ኣይትሕተት ፡ ተኣማንነት ትራሕ ይሃሉኻ እየሱስ ኣብ መስቀል ብሙማት ከም ዝሰዓረአ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *