ንመንፈስ ቅዱስ ልዕሊ ምድራዊ ስልጣን ቑጸርዎ

መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታናን መድሓኒናን ንቕበሎ ኢና ግን ብተጻዋርነት ዲና ንነብር፧ ሕራይ ምባልን
ምቕባልን ምስ ምጽውዋር ዝመጽእ ኣይኮነን ምኽንያቱ ቤተ መቕደስካ ብኽብሪ ክመልእ ስለ ዝገብር። ኣብኡ’ዩ ሓደ ሰብ ዕግበት
ዝረክብን ምስ ምድራዊ ሕግታት [ብሰንኪ ኣምላኽ ዘይኮነስ ብሰንኪ ድሌት ወዲ ሰብ ዝትግበር] ክገጥም ዝጅምር።

You may also like

2 Comments

  • Israel

    Hi Dadi
    Thanks for this privilege it means a lot for us, you are our blessing.

  • Israel

    Hi Dadi
    Thanks for this privilege it means a lot for us your our blessing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries