ንስኻትኩም ዘኽታማት ኣይኮንኩምን።

ከምቲ ብዙሓት ነፍሳት ናብ መንግስት ኣምላኽ ዝውሕዙ ዘለዉ ነቲ እትዛረቦ፡ እዚኣ እታ ቅብልቲ ዓመት እግዚኣብሄር እዩ። ‘እዚ ቃል እዚ ኣብ ኣእዛንኩም ተአጸመ።’ ክትሰምዕ ከለኻ ኣብ ህይወትካ ፍጻሜ ኣሎ። ብዙሓት ነቲ ቃል ይቕበሉ፣ ግን ሕጂ እውን ንዕኡ ንምፍጻም [ብጻዕሪ] ይሰርሑ። ብዙሓት ነቲ ቃል የስተንትኑ፤ ከምቲ እትሰምዕዎ ምእንቲ ኪፍጸም፡ ኣእምሮኻ ልሙዕ መሬት ይኹን። የሱስ፡ “እዚ ዅሉ ኽገብር እየ ተቐቢአ” በለ። ከምዚ በለ:- ‘እዚ ጥቕሲ እዚ ኣብ ኣእዛንኩም ተአጸመ። ‘ከተንብብ ከለኻ ድምጺ መንፈስ ስምዓዮ፡ ምስማዕካ ድማ ከም ንቡር ኣይትውሰዶ። እዚ ብተግባር እየ ዝፈልጦ፤ ምስማዕ ብዙሕ ይሰርሕ። እዚ መልእኽቲ ኣብ ህይወትካ ምእንቲ ክፍጸም እየ ዘዳልወካ ዘለኹ። እዚኦም ንፈልጦም ልሙዳት ቅዱሳት መጻሕፍቲ እዮም፣ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ግና ከም ጥቅሉል መጽሓ ሒዝካ ንዕኡ ምሃብ ኢዩ፡ ናብኡ ስክሮል ግበሩ፣ ብድሕሪኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዓይኒ ናብኡ እያ ‘ኣዳልወኩም ኣለኹ፣ ብዛዕባ ምስማዕኩም ካብ ኣምላኽ ምስክርነት ክሰምዕ ደልየ ኣለኹ። ‘ንሕና ተንሲእና ኢና። ኣብ ምስማዕካ ቀልጡፍ ምስትውዓል ርኸቡ። ኣእምሮኹም ፍርያም ይኹን። እዚኦም እዮም ንዓኻ ዝሕግዙኻ መሰረታዊ ነገራት። ንገለ ነገራት ምንባር ኢድ ኣየድልየካን እዩ። ኣብ ምስማዕኩም ፍጻሜ ክህሉ እዩ [እዚ ልክዕ እቲ ኢየሱስ ዝጠቐሶ ነገር እዩ]።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries