ኣብቲ ዕዳጋ ዕድላት ምልላይ።

ደቀ መዛሙርቱ እየሱስ በሊዕካ ዲኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ዝሃቦም መልሲ “መግበይ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ምግባርን ዕዮኡ ምሉእ ብምሉእ ምውዳእን እዩ” ዝብል ነበረ ። እዚ ድማ እቲ ዓጻዶን ዘራእትን ብሓባር ክሕጐሱ ዝገብር ቀሊል ምኽንያት እዩ።
ብተወሳኺ ድማ፡ “እንሆ፡ እብለኩም ኣሎኹ፡ ኣዒንትኹም ኣልዒልኩም ናብ ግራውቲ ርኣዩ፡ ቀውዒ ጻዕድዩ ኣሎ” ይብሎም። እቲ ዓጻዲ ድሮ ደሞዙ ይእክብ ኣሎ – ስለዚ፡ ሕጂ ደሞዝካን ኣታዊኻን ኣክብ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *