ኣብ ፍልይ ዝበለ መዓርግ ዘላ ሰበይቲ

ክርስቶስ ኣባኻትኩም ምስዝውለድ ፡ ሓይሊ ሞት ኣባኹም በቲ ኣብኻትኩም ዘሎ ሂወት ዓንዩ ኢዩ ። ናይ ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ መደብ ኣይኮነን ፡ እንታይ ደኣ ሞት ምዕናው ኢዩ። ስለዚ ፡ ንርእስኻትክን ካብ ምውራድ ኣቃርጻ ከምዚ ብምባ ፡ ‘’ ኣንስቲ ይሽገራ ኢየን ዘለዋ ፡ ነንስቲ ውግእ ኣለወን።’’ ናይ ሞት ሕንዚ ኣይኮነን ከቢቡክን ዘሎ ምኽንያቱ ኣምላኽ ብጽሕና ኣምጺኡልክን ስለ ዘሎ። ካልኦት ኣንስቲ ዝሓልፍኦ ዘለዋ ንስኻትክን ግና ኣይክትሓልፍኦን ኢኽን።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries