ኣደ ከም ኣምላኽ ብፕሮፌሰር ለሰኾ ዳኒኤል

ኣደ መን ኢያ፥ ኣደ ሓደ ካብቶም ክእለታት ናይ ሰበይቲ ዘለውዋ ኢዩ ምኽንያቱ ሰበይቲ ዘውዲ ኣደ ኢያ።

ኣደ ከም ኣምላኽ ኢያ። ኣምላኽ ኣይኮነን ከም ኣደ። ምዓልቲ ኣዴታት ነቶም ነቲ ዝተዋህቦም ቃል ሓላፍነት ዝወስዱ ደኣምበር ነቶም ቆልዑ ዝወለዳ ኣይኮነንን። ነቶም ነቲ ቃል ዝዓቆሩን ኣብ ልቦም ንኹሉ ነገር ዘዋህልሉን ኢዩ። ኣደ ን ውሉዳ ኣጸናኒዓ ክትክእል ኣለዋ። ምጽንናዕ ንቆልዓ ኣብ ግዜ ሽግሩ ጥራሕ ዘይኮነ ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ምምራሕ ኢዩ። ንቆልዓ ፍልጠት ምሃብ ማሌት ውን ኢዩ።

ብዙሕ ክእለት ክህልወክን ኣለዎ (ምርጫ ኣይኮነን)። ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ብጽሕና ክርስቶስ ምብጻሕ ናይ ጾታ ጉዳይ ዘይኮነ ብመንፈስ ኢዩ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries