እቲ መንፈስ ትእዛዛት

ብዘይ መንፈስ ትንቢት ተነቢዮም፤ ንሕሙማት ብዘይ ናይ ፈውሲ መንፈስ ይፍውሱ ነበሩ፤ ብዘይ መንፈስ ኣጋንንቲ ምውጻእ ኣጋንንቲ የውጽኡ ። መጀመርታ ነቲ ዝተዋህበካ መንፈስ እንተ ኣኽቢርካዮ ብኣምላኽ ክትፍለጥ ኢኻ።

ስለዚ፡ ነቲ ናይ ፈውስን ናይ ትንቢትን ናይ ትንቢት መንፈስን ናይ ምውጻእ ኣጋንንቲን ስለ ዕሽሽ ዝበልዎ፡ የሱስ ገበርቲ እከይ ኢሉዎም  ። ንመንፈስ ትእዛዛት ዕሽሽ ኢሎምዎ።

እቲ ቀዳማይ ትእዛዝ ብሓቂ ካብቲ ሕጊ ባዕሉ ሓራ ይወጽእ እዩ። ኢየሱስ ነቲ ሕጊ ክፍጽም እምበር ከስርዞ ኣይመጸን። ብሰንበት ይመጽእ ወይ ይኸይድ እሞ ሕጊ ዝጥሕስ [ብሰንበት ክግበር ዘይግብኦ ነገራት ብምግባር] ይመስል።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *