እቲ መንፈስ ትእዛዛት

ብዘይ መንፈስ ትንቢት ተነቢዮም፤ ንሕሙማት ብዘይ ናይ ፈውሲ መንፈስ ይፍውሱ ነበሩ፤ ብዘይ መንፈስ ኣጋንንቲ ምውጻእ ኣጋንንቲ የውጽኡ ። መጀመርታ ነቲ ዝተዋህበካ መንፈስ እንተ ኣኽቢርካዮ ብኣምላኽ ክትፍለጥ ኢኻ።

ስለዚ፡ ነቲ ናይ ፈውስን ናይ ትንቢትን ናይ ትንቢት መንፈስን ናይ ምውጻእ ኣጋንንቲን ስለ ዕሽሽ ዝበልዎ፡ የሱስ ገበርቲ እከይ ኢሉዎም  ። ንመንፈስ ትእዛዛት ዕሽሽ ኢሎምዎ።

እቲ ቀዳማይ ትእዛዝ ብሓቂ ካብቲ ሕጊ ባዕሉ ሓራ ይወጽእ እዩ። ኢየሱስ ነቲ ሕጊ ክፍጽም እምበር ከስርዞ ኣይመጸን። ብሰንበት ይመጽእ ወይ ይኸይድ እሞ ሕጊ ዝጥሕስ [ብሰንበት ክግበር ዘይግብኦ ነገራት ብምግባር] ይመስል።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries