እቲ ኣምልኾ ጣኦት ዘርሕቅ ፍቕሪ።

እቶም ደቀ መዛሙርቲ ምስ የሱስ ይመላለሱን ይስዕብዎን እኳ እንተ ነበሩ፡ ንሱ ግን ገና ምስቶም ኣብኦም ዝነበሩ ጣኦታት ክገጥም ነበሮ። ምስ ናይ ጴጥሮስ ቁጥዓን ጭንቀትን ክገጥሞ ኔሩዎ ኣብቲ ጴጥሮስ [ሰይፊ ኣውጺኡ ነቲ ሊቀ ካህናት ወቒዑ የማናይ እዝኑ ቆሪጹ] ከምኡ’ውን ኣብቲ [እዚ ድማ ድሕሪ ሞት የሱስ ናብ ምግፋፍ ዓሳ ምስ ተመልሰ ኩሎም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ንጴጥሮስ ስለ ዝሰዓቡዎ እዩ] ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries