ክውነት ድኻምነት

ኣብ ናይ ድኻም ኩነታት እንተዘይበጺሕካ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባኻ ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከመይሲ ሓደ ሰብ ናብ እግዚኣብሄር [ብሓቂ] ክጽውዕ ዝኽእል ኣብ ድኻም ጥራይ እዩ። ከምቲ ኢየሱስ ብድያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ዝተመርሐ ንስኻትኩም እውን ብተመሳሳሊ ክትሓልፉ ኣለኩም። ሓይሊ ይኹን ፍጽምና፣ ክጾመሉ ኣይክእልን እዩ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *