ክውነት ድኻምነት

ኣብ ናይ ድኻም ኩነታት እንተዘይበጺሕካ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባኻ ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከመይሲ ሓደ ሰብ ናብ እግዚኣብሄር [ብሓቂ] ክጽውዕ ዝኽእል ኣብ ድኻም ጥራይ እዩ። ከምቲ ኢየሱስ ብድያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ዝተመርሐ ንስኻትኩም እውን ብተመሳሳሊ ክትሓልፉ ኣለኩም። ሓይሊ ይኹን ፍጽምና፣ ክጾመሉ ኣይክእልን እዩ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries