ዓሚቕ ናይ ምስትንታን ምልምማዳት

በይንኻ ምዃን ምስ ኣእምሮኻ (ኩነታት ምትሕግጋዝ) ክትገጥም ዝፍትን እዩ። በይንኻ ምስ ኮንካ እትሓስቦ ነገራት ኣሎ። ጓሶት ምስ ሰዓብቶምን ክዞሩ ኣይውዕሉን (ኣይእከቡን)። ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ.ቆሮንጦስ፡ ብዘይካ እቲ ስቁል ክርስቶስ ኣብ መንጎኦም ካልእ ከይፈልጥ መደበ። እቲ ጓሳ ነዚ ንኣባጊዑ ክነግረን ከሎ ክትግምቶ ትኽእልዶ፧ ሕጂ ንሱ ዋላ ምስ ኣባጊዕ ከሎ በይኑ ዝነብር ጓሳ እዩ። ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ መጠን ኣብ መንጎ ኣባጊዕ [ማሕበር] ዋላ ሓንቲ ከይትፈልጥ መድብ፣ ኣዕሚቕካ ብምስትንታን ንክርስቶስን ነቲ ስቁል ክትፈልጦ መድብ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *