ዕጋበት ኣብ ክርስቶስ ናጽነት የፍሪ።

መንፈስ ቅዱስ ‘እዚ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ’ ክብል ከሎ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ሓቂ ክገልጽ ንፍቀደሉ።መብዛሕትና ‘እዚ ኩሉ ነገራት ይውሰኸልኩም’ ኢልና ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ ንዋታዊ ነገራት ኢና ንሓስብ [ ገንዘብ፡ መካይን፡ ገዛውቲ ወዘተ]። ብዙሓት ዕጉባት ክኾኑ ዘይክእሉሉ ምኽንያት እዚ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ቃል ጐይታ “ህዝበይ ብሰንኪ ሕጽረት ፍልጠት ይጠፍእ [ይዓኑ]” ኣሎ ይብል።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries