ዘእምን መንፈስ

“ሽዑ እቲ ገጸ ባህርን እቲ ፍጡርን ኣብቲ እምባ ምሳይ ከምዘየለ ተረዳእኩ። ኣምላኽ ነዚ [ራኢ መስከረም] ብዝምልከት ዝያዳ ክርኢ ምዃነይ ንምንታይ ብቐጻሊ ከርእየኒ ከም ዝኸኣለ ተረዲኡኒ።
ንጽባሒቱ ክኸይድን ክጽልን ንነብሰይ ከዳሉ ካብ ድቃሰይ ምስ ተበራበርኩ፡ በዚ ክብደት ተሳዒረን ተጸቒጠን መሊሰ ኮፍ ኢለ ከለኹ ቀም ኣቢለ (ደቂሰ)። ንደበት ራእይ ረኣኹ – ካልእ ምግላጽ ናይቲ ጐይታ ብዛዕባ ስጋኡ ዝብሎ ዘሎ። “

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries