ዘእምን መንፈስ

“ሽዑ እቲ ገጸ ባህርን እቲ ፍጡርን ኣብቲ እምባ ምሳይ ከምዘየለ ተረዳእኩ። ኣምላኽ ነዚ [ራኢ መስከረም] ብዝምልከት ዝያዳ ክርኢ ምዃነይ ንምንታይ ብቐጻሊ ከርእየኒ ከም ዝኸኣለ ተረዲኡኒ።
ንጽባሒቱ ክኸይድን ክጽልን ንነብሰይ ከዳሉ ካብ ድቃሰይ ምስ ተበራበርኩ፡ በዚ ክብደት ተሳዒረን ተጸቒጠን መሊሰ ኮፍ ኢለ ከለኹ ቀም ኣቢለ (ደቂሰ)። ንደበት ራእይ ረኣኹ – ካልእ ምግላጽ ናይቲ ጐይታ ብዛዕባ ስጋኡ ዝብሎ ዘሎ። “

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *