ዝተንስኣ ህይወት ምንባር

ኢየሱስ ሕይወቱ ኣሕሊፉ ከም ብሓድሽ ከተንስኣ ሓይሊ ነይርዎ። ስለዚ [ከምቲ ብቓል ዝተገበርካ]፡ ኣብ ጉድጓድ ክትህሉ ክትፈቅድ ሓይልን ስልጣንን ሂቡካ። ሕልምኻ ምዝራብ መጀመርታ ስልጣን ምጥቃም እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ብዛዕባ ዕሽነት መስቀል ንዛረብ። ኣብ ጉድጓድ እንተዘይሃሊኻ ስልጣን ብኸመይ ክረአ እዩ፧

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries