ጽልዋ ዘስዕብ መንፈስ

ብዛዕባ ንክርስቶስን ሓይሊ ትንሳኤኡን ዝያዳ ምፍላጥ ደኣምበር ምስኡ ሕብረት ዘይብልካ ከሎ ወይ ከይፈለጥካዮ ብስሙ ‘ተግባራት’ ምፍጻም ኣይኮነን። ከመይሲ ሓደ ሎሚ ክፍውስ ወይ ከናግፍ ይኽእል እዩ፧ እንተኾነ ግን ኣብ መጽሓፍ ህይወት ስሙ ዘይተመዝገበ ኢዩ። ዕኡ ምፍላጥ፡ ከምቲ ቃል ዝብሎ፡ ካብ ዝኾነ ነገር ይበልጽ – ብዘይካ ወልድ ንኣቦ ዝፈልጦ የለን ብዘይካ ኣቦ ንወልድ ዝፈልጦ ውን የልቦን።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries