ፍልጠት ምስ ምጅማር – ምዕባለ

ፍልጠት ምስ ምጅማር እንታይ እዩ፧ ዝለዓለ ደረጃ ማለት እዩ፣ ዝለዓለ ጥበብ ምሃብ። ዝለዓለ ደረጃ፡ ዝለዓለ ጥበብ ከይፍጸም ዝዓግት እንታይ እዩ፧

መስቀላዊ ውግኣትን ኣኼባታት ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ምድላው ትጽመድ ትኸውን፣ ብዘይ ጸጋ ትጽዕር። ብዙሓት ፍቓድ ኣምላኽ ኣይጽበዩን እዮም። ነቲ ክጽበዮ እኳ ዘይክእል ቃል ይሰብኩ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *