2ይ ክፋል – ሓይሉ ንገሩ

ብዙሓት ሰባት ን ኣምላኽ ምምስጋን ምዝማር ማለት ጥራሕ ይመስሎም ፡ ስለዚ ከኣ ኢዩ ሓይሉ ክነግሩ ዝኸብዶም። ቆልዓ ጥራሕ ኢዩ ሓይሉ ክነግር ዝኽእል [ብዛዕባ እቲ መሲሕ ኢና ንዛረብ ዘሎና] ብዘይ ሕፍረትን ብዘይ ጥርጥርን።

ከም ቆልዓ ሙኻን ክትዕቅቦ ኣገዳሲ ኢዩ ፡ መታን ንርእስኻ ካብ ጥቅሚ ወጻኢን ዘይብቅዕትን ኮይና ከይትረኽባ። በዚ ከኣ ሰባት ነቲ ትምህርቲ ክርዳኒ ኣይክእልን ኢዩ ይብሉ። እቲ ምኽንያት ከኣ ከም ቆልዓ ሙዃን ስለ ዝሓደጉ ኢዩ በዚ ከኣ ኢዩ ንኽርድእዎ ዝሽገሩ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries